2019 m. lapkričio 10 d., sekmadienis

Laukiama ESBO reakcijos į A. Paleckio baudžiamąjį persekiojimą Lietuvoje/ Ождается реакция ОБСЕ на преследование А. Палецкиса в Литве


Lapkričio 7 d. ESBO Nuolatinės tarybos Vienoje posėdyje kalbėjęs Rusijos nuolatinis atstovas šioje organizacijoje Aleksandras Lukaševičius pareiškė, kad Lietuvoje ir toliau tęsiamas politiškai motyvuotas asmenų, išreiškiančių kitokią nuomonę nei nurodoma valdžios, persekiojimas. / 7 ноября Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил на заседании постоянного совета ОБСЕ. Лукашевич обратил внимание на то, что в балтийской республике продолжаются политически мотивированные преследования людей, которые не согласны с официальной позицией литовских властей.

2019 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienis

Su Didžiojo Spalio diena!/ С днём Великого Октября!


Mūsų kaimynai baltarusiai valstybiniame lygyje bei kitų kraštų darbo žmones pažymi 1917 m. Didžiosios Spalio Socialistinės revoliucijos metines / Наши соседи белорусы, а также трудящиеся других стран отмечают гоодовщину Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 г.

2019 m. lapkričio 5 d., antradienis

21 IMCWP, Motion against anti-communism in Europe / 21 IMCWP, Движение против антикоммунизма в ЕвропеThis resolution is unacceptable for several reasons. First of all, because of its equation of communism with fascism under the common and false term of “totalitarianism.”/Это решение неприемлемо по нескольким причинам. Прежде всего, из-за его уравнивания коммунизма с фашизмом под общим и ложным термином «тоталитаризм».

2019 m. spalio 31 d., ketvirtadienis

Dienos citata


Lietuvių tauta sudorota landsberginių, liber-astų, peder-astų ir kokios tik nori ideologijos - nuo fašistų valdžioje iki pseudo-visuomenininkų, begalės privisusių įvairiausiais maskuojančiais pavadinimais Lietuvoje.

2019 m. spalio 26 d., šeštadienis

Об основных вопросах китаизации марксизма


Идея китаизации марксизма — соединение его всеобщей истины с конкретной практикой китайской революции — была выдвинута Мао Цзэдуном в условиях антияпонской войны на основе анализа опыта Компартии Китая. Китаизация марксизма предполагает его модернизацию. / The idea of sinicization of Marxism — connection of its general true with specific practice of the Chinese revolution — has been put forward by Mao Zedong at the time of war with Japan on the basis of an analysis of the historical experience of the Communist Party of China. The sinicization of Marxism presupposes its modernization.

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

A. Paleckis ir toliau bus kalinamas kalėjime, bet šį kartą trumpiau


Kauno apygardos teismas spalio 22 d. svarstė Generalinės prokuratūros prašymą dėl Algirdo Paleckio suėmimo pratęsimo eiliniams trim mėnesiams. Teismas iš dalies tenkino prokurorės Vilmos Vidugirienės prašymą ir pratęsė opozicinio politiko suėmimą šiek tiek trumpesniam laikotarpiui - dviems mėnesiams, skaičiuojant nuo 2019 m. spalio 26 d. Ankščiau teismas jau 4 kartus pratęsdavo A. Paleckio suėmimo terminą būtent maksimaliems trim mėnesiams.

2019 m. spalio 19 d., šeštadienis

Valstybės biudžeto esmė


Valstybė visuomenėje atlieka 2 pagrindines funkcijas: klasinę ir vadybinę. Pirmoji – tai viešpataujančios klasės padėties įtvirtinimas ir ginimas. Antroji - visos visuomenės bendrų reikalų tvarkymas. Abi šios funkcijos tarpusavyje dialektiškai susietos ir persipynusios. Bendrų reikalų tvarkymas (brutaliais ir/ar subtiliais metodais) vykdomas viešpataujančios klasės naudai, o jos grupinius - socialinius interesus valstybė pristato (ekonomiškai, politiškai, ideologiškai ir kt.) kaip visai visuomenei naudingus dalykus.