2019 m. gruodžio 31 d., antradienis

2019 m. gruodžio 28 d., šeštadienis

Prieš 93 metus buvo sušaudyti Keturi komunarai (Foto)


Po 1926 m. gruodį Lietuvoje įvykdyto karinio perversmo Lietuvos prezidentu buvo paskelbtas tautininkų lyderis A. Smetona. Jo isakymu kariškiai ir slaptosios tarnybos pradėjo vykdyti masines represijas, suimta daugybė kairiosios opozicijos aktyvistų, ypač Lietuvos Komunistų partijos (LKP) narių, komjaunuolių, profsąjungų aktyvistų.

2019 m. gruodžio 25 d., trečiadienis

Выступление представителя Социалистической партии на Европейской Коммунистической встрече/Speech by a representative of the Socialist Party at the European Communist Meeting

Как уже сообщалось, В Брюсселе 9 декабря 2019 года прошла Европейская коммунистическая встреча на тему:«Коммунистические и рабочие партии Европы против антикоммунизма, фальсификации истории со стороны ЕС и правительств, за реорганизацию рабочего движения как необходимую предпосылку в борьбе за свержение варварского капиталистического строя, за социализм»./As previously reported, important there were speeches, exchange of experience and opinions on The European Communist meeting, held in Brussels on Monday, December 9, on the topic:«Communist and the workers ' parties of Europe are against of anti-communism and distortion of history by the EU and governments, for reorganization of the labor movement as a necessary prerequisite in the struggle for the overthrow of the barbarous capitalist Yes, for socialism»

2019 m. gruodžio 23 d., pirmadienis

Опять Ленин во всём виноват?!


Владимир Путин обвинил Владимира Ленина в том, что тот заложил «мину под российскую государственность», которая складывавалась тысячу лет и которая была унитарной.

2019 m. gruodžio 21 d., šeštadienis

О масштабах и причинах сталинских репрессий" (Видео)


21 декабря исполняется 140 лет со дня рождения И.В. Сталина (1879-1953), который в течении 30 лет был фактическим руководителем Советского Союза. С его именем связаны индустриализация, коллективизация и культурная революция, которые были проведены в СССР в предвоенный период.

2019 m. gruodžio 20 d., penktadienis

Algirdas Paleckis ir toliau lieka kalėjime/Альгирдас Палецкис и дальше остаётся в тюрьме


Kauno apygardos teismas gruodžio 20 d. eilinį kartą dar trims mėnesiams pratęsė suėmimą opoziciniam politikui ir žurnalistui Algirdui Paleckiui/Каунасский окружной суд 20 декабря в очередной раз на 3 месяца продлил тюремное заключение оппозиционному политику и журналисту Альгирдасу Палецкису.

2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

Apie Didžiosios Britanijos konservatorių pergalę, Europos Sąjungą ir Lietuvą


ES klausimu daug galvoju pastaruoju metu. Ir iš esmės galiu pasakyti, kad tikrovė dar sudėtingesnė, nei atrodytų iš dvejų schemų:

2019 m. gruodžio 15 d., sekmadienis

Совместная резолюция Европейской коммунистической встречи/Joint Resolution of the European Communist Meeting


Коммунистические и рабочие партии призывают народы и трудящихся Европы осудить антикоммунистическую резолюцию Европейского парламента. Твердо встать на сторону коммунистических и рабочих партий!/The CPs and the EC call upon the peoples and the workers of Europe to condemn the anti-communist resolution of the European Parliament. To decisively stand by the communist and workers’ parties!
***

2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis

Dauguma Lietuvos gyventojų – prieš konfrontaciją su Rusija ir tolimesnį karinio biužeto didinimą


Absoliuti lietuvių dauguma mano, kad valstybės politika Rusijos atžvilgiu yra pernelyg drastiška, ir pasisako prieš išlaidų karinėms reikmėms augimo. Lietuvos valdžia net pradėjo viešą ginčą su savo žmonėmis: prezidentas Gitanas Nausėda priekaištavo lietuviams dėl politinio nesąmoningumo kylančio iš nenoro gaišti pinigų armijai. Pirmą kartą valdžios konfrontacinės politikos Rusijos atžvilgiu nepopuliarumas tapo toks akivaizdus Lietuvoje.

2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Nacionalinis streikas ir protestai Prancūzijoje (Video)


Prancūzijoje vyksta didžiausias nacionalinis streikas nuo 1995 metų. Atšaukta dešimtys geležinkelio ir metropoliteno traukinių, lėktuvų skrydžių, dauguma mokyklų vėl buvo uždarytos arba teikė tik dienos priežiūros paslaugas. Dėl toliau blokuojamų keturių iš aštuonių šalies naftos perdirbimo gamyklų kyla nerimas dėl galimo degalų trūkumo.

2019 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis

Kapitalistinė santvarka


Šiuolaikinė santvarka yra kapitalistinė. Tai reiškia, kad pasaulis yra suskilęs į dvi priešingas stovyklas, į nedidelės kapitalistų saujelės stovyklą ir daugumos — proletarų — stovyklą.

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis

2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

Motinystės išmokos: be įspėjimo priimti pakeitimai nuskriaus ne vieną nėščiąją


Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai įsigaliojo jau šių metų spalio 30 dieną ir bus taikomi visoms nėščioms moterims, kurios turėjo išeiti į dekretą nuo minėtosios datos bei vėliau.

2019 m. lapkričio 25 d., pirmadienis

Baltijos šalys sukūrė anticocialines valstybes


Pasirodė naujausi Eurostato duomenys, kurie apibendrina 2017 metų rodiklius ir iš kurių aiškėja, kad Baltijos šalys sukūrė faktiškai antisocialines valstybes, nes skiria mažiausiai lėšų socialiniai savo gyventojų apsaugai palyginus su kitomis ES valstybėmis.

2019 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis

Kas valdo Lietuvą: liaudis ar verslas?


Kaip dauguma pasaulio valstybių, Lietuva save vadina demokratine. Bet suaktyvėjus kai kurių veikėjų diskusijoms dėl verslo sluoksnių įtakos politikai, verta paklausti, kokia ir kieno toji "demokratija"?

2019 m. lapkričio 17 d., sekmadienis

Зарплата при капитализме (Видео)


Как платят зарплату при капитализме? Как капиталист наживается на трудящихся? Какую именно часть капиталист забирает себе? Что остаётся наёмному работнику? Какова современная ситуация? На эти остальные вопросы ответы в видео.

2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienis

Europos Sąjunga: perspektyvos ir alternatyvos


Europos Sąjunga (The European Union) - tai unikalus reiškinys, kuris jungia savyje tarptautinės organizacijos ir daugiatautės valstybės požymius, bet kartu nėra nei vienas, nei kitas derinys. ES taip pat nėra tarptautinės viešosios teisės subjektas (pavyzdžiui, nėra STO narė), bet turi teisę dalyvauti visuose tarptautiniuose santykiuose. Toks prieštaringas dvilypumas lemia šios organizacijos turinį, funkcionavimą, vystymosi tendencijas ir tolimesnes perspektyvas.

2019 m. lapkričio 10 d., sekmadienis

Laukiama ESBO reakcijos į A. Paleckio baudžiamąjį persekiojimą Lietuvoje/ Ождается реакция ОБСЕ на преследование А. Палецкиса в Литве


Lapkričio 7 d. ESBO Nuolatinės tarybos Vienoje posėdyje kalbėjęs Rusijos nuolatinis atstovas šioje organizacijoje Aleksandras Lukaševičius pareiškė, kad Lietuvoje ir toliau tęsiamas politiškai motyvuotas asmenų, išreiškiančių kitokią nuomonę nei nurodoma valdžios, persekiojimas. / 7 ноября Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил на заседании постоянного совета ОБСЕ. Лукашевич обратил внимание на то, что в балтийской республике продолжаются политически мотивированные преследования людей, которые не согласны с официальной позицией литовских властей.

2019 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienis

Su Didžiojo Spalio diena!/ С днём Великого Октября!


Mūsų kaimynai baltarusiai valstybiniame lygyje bei kitų kraštų darbo žmones pažymi 1917 m. Didžiosios Spalio Socialistinės revoliucijos metines / Наши соседи белорусы, а также трудящиеся других стран отмечают гоодовщину Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 г.

2019 m. lapkričio 5 d., antradienis

21 IMCWP, Motion against anti-communism in Europe / 21 IMCWP, Движение против антикоммунизма в ЕвропеThis resolution is unacceptable for several reasons. First of all, because of its equation of communism with fascism under the common and false term of “totalitarianism.”/Это решение неприемлемо по нескольким причинам. Прежде всего, из-за его уравнивания коммунизма с фашизмом под общим и ложным термином «тоталитаризм».

2019 m. spalio 31 d., ketvirtadienis

Dienos citata


Lietuvių tauta sudorota landsberginių, liber-astų, peder-astų ir kokios tik nori ideologijos - nuo fašistų valdžioje iki pseudo-visuomenininkų, begalės privisusių įvairiausiais maskuojančiais pavadinimais Lietuvoje.

2019 m. spalio 26 d., šeštadienis

Об основных вопросах китаизации марксизма


Идея китаизации марксизма — соединение его всеобщей истины с конкретной практикой китайской революции — была выдвинута Мао Цзэдуном в условиях антияпонской войны на основе анализа опыта Компартии Китая. Китаизация марксизма предполагает его модернизацию. / The idea of sinicization of Marxism — connection of its general true with specific practice of the Chinese revolution — has been put forward by Mao Zedong at the time of war with Japan on the basis of an analysis of the historical experience of the Communist Party of China. The sinicization of Marxism presupposes its modernization.

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

A. Paleckis ir toliau bus kalinamas kalėjime, bet šį kartą trumpiau


Kauno apygardos teismas spalio 22 d. svarstė Generalinės prokuratūros prašymą dėl Algirdo Paleckio suėmimo pratęsimo eiliniams trim mėnesiams. Teismas iš dalies tenkino prokurorės Vilmos Vidugirienės prašymą ir pratęsė opozicinio politiko suėmimą šiek tiek trumpesniam laikotarpiui - dviems mėnesiams, skaičiuojant nuo 2019 m. spalio 26 d. Ankščiau teismas jau 4 kartus pratęsdavo A. Paleckio suėmimo terminą būtent maksimaliems trim mėnesiams.

2019 m. spalio 19 d., šeštadienis

Valstybės biudžeto esmė


Valstybė visuomenėje atlieka 2 pagrindines funkcijas: klasinę ir vadybinę. Pirmoji – tai viešpataujančios klasės padėties įtvirtinimas ir ginimas. Antroji - visos visuomenės bendrų reikalų tvarkymas. Abi šios funkcijos tarpusavyje dialektiškai susietos ir persipynusios. Bendrų reikalų tvarkymas (brutaliais ir/ar subtiliais metodais) vykdomas viešpataujančios klasės naudai, o jos grupinius - socialinius interesus valstybė pristato (ekonomiškai, politiškai, ideologiškai ir kt.) kaip visai visuomenei naudingus dalykus.

2019 m. spalio 14 d., pirmadienis

Mažutis Algirdo Paleckio apsakymas/Маленький рассказ Альгирдаса Палецкиса


Pareigūnas baigė pasakoti ir laukė jaunojo kolegos reakcijos. "Teisinė valstybė", - šyptelėjo šis. Baigė puotauti, jie abu geros nuotaikos grįžo į darbą. Jų laukė dideli darbai./Работник умолк, ожидая, какая будет реакция его молодого сослуживца. „Правовое государство“ - ухмыльнулся тот. Пообедав, они в хорошем настроении вернулись на работу. Их ждали великие дела.

2019 m. spalio 12 d., šeštadienis

Vilniaus grąžinimas arba kokią tiesą nutyli Lietuva


Praėjo 80 metų nuo tos dienos, kai Vilnius įėjo į Lietuvos sudėtį. Pačioje Lietuvoje stengiamasi nepastebėti vieno iš svarbiausių įvykių Lietuvos istorijoje sukakties, nes taip gaunasi, kad lietuviai buvo Molotovo-Ribentropo pakto naudos gavėjai ir kartu su Stalinu pasidalino Lenkiją. Yra ir kitų priežasčių, kodėl Vilniaus gražinimas Lietuvai, prieš 80 metų suvokiamas kaip lietuvių triumfas, šiandien gali būti suvokiamas tik kaip lietuviška gėda.

2019 m. spalio 8 d., antradienis

Istorinių konstrukcijų dekonstrukcija (Video)

Oficiozinė Lietuvos propaganda su visomis savo „dekonstrukcijomis“ bando konstruoti naują istorijos versiją, kurioje komunizmas prilyginamas fašizmui, Tarybų Sąjunga fašistinei Vokietijai, o antras pasaulinis karas - tai Molotovo – Ribentropo pakto paseka. Po kurio laiko tikriausiai pagrindiniu karo kaltininku bus paskelbtas Stalinas, o Hitleris ir visi Niurnbergo tribunolo nuteisti nacistiniai nusikalteliai, kurie, atseit, norėjo išvaduoti Europą nuo žiauraus bolševikinio teroro, bus paskelbti „stalinizmo aukomis“.

2019 m. spalio 6 d., sekmadienis

Karliui Bilansui - 80


Lietuvos socialistinio judėjimo veteranui, visuomenininkui, žmogaus teisių gynėjui Karliui Bilansui sukanka 80 metų.

2019 m. spalio 2 d., trečiadienis

Kinijos Liaudies Respublikai – 70


Spalio 1 d. sukako 70 metų Kinijos Liaudies Respublikai. Lietuvos socialistai sveikina Kinijos vadovus, valdančiąją Kinijos komunistų partiją ir visą Kinijos liaudį su šiuo šlovingu jubiliejumi.

2019 m. spalio 1 d., antradienis

Statemet of the European Communist initiative: Against the outrageous anticommunis resolution of the European Parliament/Резолюция коммунистической молодёжи против новой антикоммунистической эскалации со стороны Евросоюза

The parties participating in the European Communist Initiative denounce the outrageous anti-communist resolution of the European Parliament and the escalation of anti-communism planned by the EU./Мы, коммунистические молодёжные организации, принимающие участие в проходящем в Афинах 45-м Фестивале Коммунистической молодёжи Греции «Одигитис», осуждаем отвратительную антикоммунистическую резолюцию Европейского парламента.

2019 m. rugsėjo 28 d., šeštadienis

„Trampizmas“ ir socializmas


JAV prezidentas Donaldas Trampas rugsėjo 26 d. JTO asamblėjoje rėžė programinė kalba, kuri, anot kai kurių apžvalgininkų, „sudrebino pasaulį“.

2019 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis

Komunistinių partijų Europinės iniciatyvos sekretoriatas: Pareiškimas apie naujus mokslo metus/Initiative CWPE Secretariat: Statement on the new school year

Rugsėjo pradžioje daugelyje Europos valstybių prasidėjo nauji mokslo metai. Mokiniai ir studentai grįžo į savo darželius, mokyklas ir universitetus./At the beginning of September, a new school year started in most states in Europe. Pupils and students returned to their nursery schools, kindergartens, and universities.

2019 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis

Elektroninių vizų efektas: atvira Rusija nugąsdino Lietuvos rusofobus


Veikiant elektroninių vizų režimui, per mėnesį Kaliningrado srityje apsilankė dešimt tūkstančių užsieniečių. Eksperimento su elektroninėmis vizomis sėkmė viršijo tai, ko buvo tikėtasi, ir ši aplinkybė nedžiugina kaimyninės Lietuvos, iš kurios į Kaliningrado sritį keliauja daugiausia svečių. Masiškas Lietuvos gyventojų apsilankymas šioje srityje kelia baimę jos vadovams: žmonės turi galimybę pamatyti tikrąją Rusiją, o ne tą, kurią jiems sugalvojo valdžioje sėdintys rusofobai.

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis

JAV komunisto viešnagė


Lietuvoje viešėjo JAV komunistas R. Kordonskis (R. Kordonsky). Jis yra JAV Komunistų partijos Centro komiteto ir kartu Masačusetso valstijos sostinės - Bostono miesto savivaldos narys. Komunistų partija – tai frakcija JAV Komunistinės partijos sudėtyje, kuri vadovaujasi marksizmo – leninizmo ideologija ir laikosi radikalių kairuoliškų pozicijų amerikoniško kapitalizmo bei imperialistinės politikos, vykdomos JAV valdžios, atžvilgiu.

2019 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis

Naujas Algirdo Paleckio laiškas/Новое письмо Альгирдаса Палецкиса


Lietuvos politinis kalinis Algirdas Paleckis parašė Europos Parlamento narei iš Latvijos Tatjanai Ždanok laišką, kuriame paaiškino, kodėl, jo manymu, jis laikomas kalėjime. Ždanok laišku pasidalino savo Facebook paskyroje./Литовский политзаключённый Альгирдас Палецкис, обвиняемый в шпионаже в пользу России, написал письмо лидеру «Русского союза Латвии», европарламентарию Татьяне Жданок. Текст послания она разместила на своей странице в Facebook.

2019 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis

Европарламентская фракция КПГ осуждает антиисторическую и антикоммунистическую фиесту ЕС /The group of the KKE in the European Parliament denounces EU's unhistorical and anti-communist fiestas


Европарламентская фракция КПГ осуждает антиисторическую и антикоммунистическую фиесту ЕС. По случаю празднования 23 августа - дня, который ЕС стремится утвердить «Европейским днем памяти жертв тоталитаризма и авторитарных режимов», волчий союз и правительства стран Балтии воспроизводят антиисторическое и опасное уравнивание коммунизма с фашизмом./On the occasion of August 23, which the EU seeks to establish as a "European Day of Remembrance for the victims of Totalitarianism and Authoritarian Regimes", the predatory alliance and the Baltic states' governments are reproducing the unhistorical and dangerous equation of fascism and communism.
***

2019 m. rugsėjo 8 d., sekmadienis

Draugijos „Už Istorinę Tiesą“ Manifestas


Draugijos „Už Istorinę Tiesą“ Manifestas

2019 m. vasara buvo įkurta neformali visuomeninė Draugija „Už Istorinę Tiesą“. Ji įkurta birželio 22 d. grupės Lietuvos aktyvistų kelionės į Eržvilką metu, kai buvo pagerbti žuvę pirmomis karo dienomis tarybiniai kariai. Netoli Eržvilko jiems pastatytas atmintinis akmuo. Draugijos tikslas – skleisti ir ginti istorinę tiesą nuo paplitusių šiandien mūsuose istorijos iškraipymų bei falsifikavimų.

2019 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis

Во Второй Мировой войне победил социализм


80 лет назад, 1 сентября 1939 года, нападение фашистской Германии на Польшу ознаменовало начало Второй Мировой войны – величайшей трагедии в истории человечества, унесшей жизни свыше пятидесяти миллионов человек на всех континентах. Участие в ней приняли 62 страны, однако их роль была неодинаковой. Ведущие сражения мировой войны, как по накалу борьбы, так и по их историческому значению, разворачивались между двумя ее основными участницами, полностью противоположными друг другу, «как два различных полюса» - фашистской Германией с одной стороны и Советским Союзом с другой.

2019 m. rugsėjo 1 d., sekmadienis

Время капитализма на исходе: его убивают современные технологии


Горбачевская перестройка знаменовала политический, а уничтожение Советского Союза – и административный крах коммунистической идеологии. Идеи социальной справедливости стали непристойны в условиях форсированного разграбления наследия советской цивилизации. Ее технологические и образовательные достижения, захваченные и по-новому использованные Западом, легли в основу современного информационного общества, продлившего существование капитализма еще на жизнь целого поколения.

2019 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis

The prosecution’s last hope – a secret trial (Algirdas’ Paleckis’ open letter from prison No. 5)


These days I’ve received a considerable amount of libel on behalf of the prosecution. Hitherto I have never knew a name, such as N. Filipčenko who’s been convicted of spying for Russia. However, it “appears” that I’m somehow “connected” to him. The claim is utterly fake. I truly don’t envy the prosecutor Vilma Vidugienė, who will have to “prove” that what is black.

2019 m. rugpjūčio 23 d., penktadienis

Ideologinė diversija arba kaip buvo ir kas gavosi


Praėjo jau trys dešimtmečiai nuo tų lemtingų įvykių, kai Sąjūdis iškėlė Lietuvos atgimimo ir nepriklausomybės vėliavą. Dabartinis jaunimas sužino apie tuos laikus iš mokyklinių vadovėlių ir tėvų pasakojimų, iš knygų, interneto ar televizijos laidų. Tie gi žmonės, kurie buvo anuometinių įvykių dalyviais ir liudininkais, tikriausia dar atsimena, kaip viskas vyko, kaip buvo ruošiama ideologinė dirva būsimoms permainoms, nes viskas prasideda nuo permainų žmonių sąmonėje.

2019 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis

Посадить могут кого угодно и за что угодно (Альгирдас Палецкис: открытое письмо из тюрьмы Nr. 6)


За последнее время обжаловал несколько запретов прокуратуры. Удалось – отныне будет некоторое облегчение режима моего содержания: 1 раз в месяц 3 - 4 представителя моей семьи смогут со мной в течении 3-х часов общаться в помещении за столиком. Хотя это и очень мало, но всё таки какой-то прогресс.

2019 m. rugpjūčio 19 d., pirmadienis

Pasodinti galima bet ką už bet ką. (Atviras Algirdo Paleckio laiškas iš kalėjimo Nr. 6)


Per pastarąjį laikotarpį apskundžiau kelis prokurorės draudimus. Pavyko - nuo šiol šioks toks palengvėjimas bus: 1 kartą per mėnesį 1-3 mano šeimos nariai galės iki 3 valandų bendrauti su manimi patalpoje prie staliuko. Nors tai labai mažai, bet kažkokia pažanga. Atrodo, leis ir skambučius jiems, bet laukiu patikslinimo. Na ir giminaičiai galės ateiti pabendrauti su manimi per stiklą, per ragelį kalbant – šitas, atrodo, variantas įmanomas beveik kasdien. Matyt, paveikė ir pagausėją straipsniai spaudoje, peticijos į prokuratūrą, judesiai ES.

2019 m. rugpjūčio 13 d., antradienis

Kaip vertinti tarybinius veikėjus?


Pakalbėsiu labai nepopuliariai ir "nepatriotiškai" (dabartinės valstybinės ideologijos prasme), bet vis dėl to, negaliu tylėti... Dabar įprasta sovietmečio partinių veikėjų ir sovietinės administracijos darbuotojų sluoksnį vertinti absoliučiai negatyviai kaip okupacinio režimo tarnų sluoksnį, kaip išdavikus.

2019 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis

Naujas Algirdo Paleckio įkalinimo adresas/Новый адрес заключения Альгирдаса Палецкиса


Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Algirdo Paleckio prašymą sušvelninti jam kardomąją priemonę. Jis lieka kalėjime iki 2019 m. spalio 26 d. Po to vėl bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės eilinio pratęsimo/ Аппеляционный Суд Литвы отказал заключёному Альгирдасу Палецкису в удовлетворении его просьбы о смягчении меры пресечения и оставил в силе его тюремное заключение до 26 октября 2019 года. По истечении этого срока опять будет решаться вопрос об очередном его продлении.

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis

Третья власть на службе первой

Смена политической власти в Литве сопровождается новыми сенсациями, свидетельствующими о системном кризисе третьей власти в республике. Возбуждено дело о масштабной коррупции в судах всех уровней. Различные подозрения предъявлены 48 лицам. Рассматривается более 100 возможных преступных деяний. В прессу утекает информация, что за различные благоприятные судебные решения выплачивались взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 000 евро. По данным, собранным в ходе досудебного расследования, сумма оговоренных взяток может достигать 400 000 евро.

2019 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienis

Последняя надежда прокуроров – закрытый суд (Альгирдас Палецкис: открытое письмо из тюрьмы Nr. 5)


На днях получил новую дозу клеветы со стороны прокуратуры. До сих пор я даже не знал такой фамилии – Н. Филипченко – а между тем, оказывается, я с этим, ранее осуждённым за шпионаж в пользу России, человеком „был связан“. Это самый настоящий фейк.

2019 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis

Kauno išvadavimas


Kauną, nuo pirmųjų Antrojo pasaulinio karo dienų okupuotą fašistų, 1944 metų rugpjūčio 1 dieną išlaisvino Raudonoji armija. Nacių ir jų bendrininkų — lietuvių nacionalistų — rankomis buvo nužudyti 230 tūkst. tarybinių karo belaisvių ir dešimtys tūkstančių civilių iš kitų TSRS respublikų.

2019 m. liepos 31 d., trečiadienis

Paskutinė prokurorų viltis – slaptas teismas (Atviras Algirdo Paleckio laiškas iš kalėjimo Nr. 5)


Šiomis dienomis sulaukiau eilinės šmeižto dozės iš prokuratūros pusės. Iki šiol net nežinojau tokios pavardės – N. Filipčenko – o, „pasirodo“, esu su juo, nuteistu už šnipinėjimą Rusijai, „susijęs“. Tai feikų feikas. Nepavydžiu prokurorei Vilmai Viduginienei, kuriai teks „įrodinėti“, kad balta yra juoda.

2019 m. liepos 30 d., antradienis

Pasirodė ketvirtasis kairiosios minties laikraščio „Kova“ numeris


Toliau leidžiamas marksistinis kairiosios minties laikraštis „Kova“. Po vasaros pertraukos pasirodė ketvirtasis „Kovos“ numeris.