2019 m. rugpjūčio 13 d., antradienis

Kaip vertinti tarybinius veikėjus?


Pakalbėsiu labai nepopuliariai ir "nepatriotiškai" (dabartinės valstybinės ideologijos prasme), bet vis dėl to, negaliu tylėti... Dabar įprasta sovietmečio partinių veikėjų ir sovietinės administracijos darbuotojų sluoksnį vertinti absoliučiai negatyviai kaip okupacinio režimo tarnų sluoksnį, kaip išdavikus.

2019 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis

Naujas Algirdo Paleckio įkalinimo adresas/Новый адрес заключения Альгирдаса Палецкиса


Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Algirdo Paleckio prašymą sušvelninti jam kardomąją priemonę. Jis lieka kalėjime iki 2019 m. spalio 26 d. Po to vėl bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės eilinio pratęsimo/ Аппеляционный Суд Литвы отказал заключёному Альгирдасу Палецкису в удовлетворении его просьбы о смягчении меры пресечения и оставил в силе его тюремное заключение до 26 октября 2019 года. По истечении этого срока опять будет решаться вопрос об очередном его продлении.

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis

Третья власть на службе первой

Смена политической власти в Литве сопровождается новыми сенсациями, свидетельствующими о системном кризисе третьей власти в республике. Возбуждено дело о масштабной коррупции в судах всех уровней. Различные подозрения предъявлены 48 лицам. Рассматривается более 100 возможных преступных деяний. В прессу утекает информация, что за различные благоприятные судебные решения выплачивались взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 000 евро. По данным, собранным в ходе досудебного расследования, сумма оговоренных взяток может достигать 400 000 евро.

2019 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienis

Последняя надежда прокуроров – закрытый суд (Альгирдас Палецкис: открытое письмо из тюрьмы Nr. 5)


На днях получил новую дозу клеветы со стороны прокуратуры. До сих пор я даже не знал такой фамилии – Н. Филипченко – а между тем, оказывается, я с этим, ранее осуждённым за шпионаж в пользу России, человеком „был связан“. Это самый настоящий фейк.

2019 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis

Kauno išvadavimas


Kauną, nuo pirmųjų Antrojo pasaulinio karo dienų okupuotą fašistų, 1944 metų rugpjūčio 1 dieną išlaisvino Raudonoji armija. Nacių ir jų bendrininkų — lietuvių nacionalistų — rankomis buvo nužudyti 230 tūkst. tarybinių karo belaisvių ir dešimtys tūkstančių civilių iš kitų TSRS respublikų.

2019 m. liepos 31 d., trečiadienis

Paskutinė prokurorų viltis – slaptas teismas (Atviras Algirdo Paleckio laiškas iš kalėjimo Nr. 5)


Šiomis dienomis sulaukiau eilinės šmeižto dozės iš prokuratūros pusės. Iki šiol net nežinojau tokios pavardės – N. Filipčenko – o, „pasirodo“, esu su juo, nuteistu už šnipinėjimą Rusijai, „susijęs“. Tai feikų feikas. Nepavydžiu prokurorei Vilmai Viduginienei, kuriai teks „įrodinėti“, kad balta yra juoda.

2019 m. liepos 30 d., antradienis

Pasirodė ketvirtasis kairiosios minties laikraščio „Kova“ numeris


Toliau leidžiamas marksistinis kairiosios minties laikraštis „Kova“. Po vasaros pertraukos pasirodė ketvirtasis „Kovos“ numeris.

2019 m. liepos 27 d., šeštadienis

Tarybų Sąjunga per prievartą vertė mylėtis ir ilsėtis


Tarybų sąjungoje pornografijos ir sekso nebuvo, bet gimstamumas buvo didžiulis. Rašau remdamasis faktais ir perskaitytais socialiniuose tinkluose žmonių komentarais.

2019 m. liepos 23 d., antradienis

Apie krislą kito akyje ir rastą savoje


Lietuvos užsienio reikalų ministerija mėgsta kitas šalis mokyti demokratijos. Va, neseniai drausmino Kiniją dėl jų elgesio su uigūrais. Jau nekalbu apie pamokslavimus Baltarusijos ar Rusijos atžvilgiu.

2019 m. liepos 19 d., penktadienis

Reikšmingos sukaktys (Foto)


2019 metų liepa Lietuvoje gana kukliai buvo paminėtos dvi reikšmingos Lietuvos istorijos sukaktys – Vilniaus išvadavimo iš fašistinės okupacijos ir Tarybų Sąjungos Didvyrės garbės vardo suteikimo Marytei Melnikaitei 75 metinės.

2019 m. liepos 17 d., trečiadienis

Teismas eilinį kartą pratęsė Algirdo Paleckio suėmimo terminą/Суд в Литве в очередной раз продлил арест Альгирдасу Палецкису


Kauno apygardos teismas liepos 16 d. pratęsė kardomąją priemonę šnipinėjimu Rusijai įtariamam opoziciniam politikui Algirdui Paleckiui/Каунасский окружной суд на своём заседании 16 июля продлил срок ареста известному оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису, обвиняемому в шпионаже в пользу Россиию.

2019 m. liepos 16 d., antradienis

Литовец из Сибири рассказал, почему он живет в России и не уезжает в Прибалтику


Владимир Йонушас родился и практически всю жизнь провел в Иркутской области. В Сибирь был сослан его прапрадед еще в 1864 году после польско-литовского восстания, и с тех пор здесь и живет все его семейство.

2019 m. liepos 8 d., pirmadienis

Kaip atostogavo darbo žmonės tarybinės “kruvinos okupacijos” laikais


Tais laikais, kai tarybų valdžia dirbo liaudžiai, valdžia priklausė tautai, o dabartiniai konservatoriai, liberalai, socdemai, fašistai, nacionalistai tyliai sėdėjo po šluota, slapta klausėsi savo šeimininkų “Amerikos balso” ir nesigyrė niekam, kaip jie vogė iš tautos, gamyklų, kolūkių, tarybinių ūkių, bo už tokią “rezistencinę”, “patriotinę” veiklą staigiai keliaudavo į socializacijos centrus (iki melo naujakalbės įsigalėjimo tokie centrai vadinosi aiškiau – darbo pataisų kolonija,, liberalas savo darbu užsidirba sau duoną ir taisosi, auklėjasi) – tais laikais bet kuris darbo žmogus turėjo valstybės griežtai garantuotą teisę į poilsį.

2019 m. liepos 6 d., šeštadienis

Povilui Masilioniui – 80


Žinomam Lietuvos žurnalistui ir leidėjui, rašytojui ir publicistui, poetui ir redaktoriui, kairiosios minties puoselėtojui ir skleidėjui Povilui Masilioniui sukanka 80 metų.

2019 m. liepos 4 d., ketvirtadienis

Метод репрессивных органов – взятие заложников (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 4)


В печати писали, что второй подозреваемый по так называемому „шпионскому“ делу, предприниматель Деймантас Бертаускас, уже отпущен на свободу. А ведь дело то же самое и обвинения те же. Напрашивается вывод, что Д. Бертаускас возможно „сломался“ и начал „сотрудничать“ с органами. Видимо он своё „отработал“ и они отпустили эту глину домой, перед этим вылепив из неё то, что им нужно. А может он с самого начала был инструментом спецслужбистов?

2019 m. birželio 29 d., šeštadienis

Represinių organų metodas – įkaitų paėmimas (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 4)


Spaudoje rašyta, kad antrasis įtariamasis taip vadinamoje „šnipinėjimo“ byloje – verslininkas Deimantas Bertauskas – jau paleistas į laisvę. O juk byla ta pati, įtarimai tie patys. Peršasi išvada, kad D. Bertauskas galimai palūžo ir ėmė kolabruoti su organais. Jis „atidirbo“, matyt, ir jie paleido šį molį namo, prieš tai sulipdę iš jo, ką reikia. O gal jis nuo pat pradžių tebuvo saugumiečių įrankis?

2019 m. birželio 26 d., trečiadienis

Итоговое Заявление участников Международной научно-парктической конференции, посвящённой 100-летию Коммунистического Интернационала/Final Declaration of the participants of international conference «100-years to the Communist International and tasks of the Communist movement today»


Наши партии подтверждают, что Интернационализм не просто присущ марксизму, как всякой настоящей науке, интернационализм является главным необходимым условием и средством достижения целей коммунистов. Об этом однозначно и прямо сказано в Манифесте Коммунистической партии: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»/Our parties confirm, that internationalism is not only immanent to Marxism as to any real science, – internationalism is the main precondition and means of the Communist goal to be achieved. It is unambiguously and directly stated in the Communist Manifesto: “Proletarians of all countries, unite!”

2019 m. birželio 23 d., sekmadienis

Socialistai paminėjo atminties ir gedulo dieną (foto)


Birželio 22 d. - tragiška visai buvusiai tarybinei liaudžiai data. Prieš 78 metus būtent šią dieną prasidėjo Didysis Tevynės karas. Daug aukų pareikalavo jis. Tarybų Lietuvos liaudis kartu su kitomis TSRS tautomis irgi dalyvavo šieme žūtbūtiniame kare su žiauriausiu žmonijos priešu – vokiškuoju fašizmu.

2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

Tobula demokratija


Tobula demokratija pagal Lietuvos valdžią ir jai pa-valdžią "žinia"sklaidą: net jei valdžia nustekena šalį ekonomiškai taip, kad dauguma sunkiai įstengia čia išgyventi, lieka tobula išeitis - laisvė emigruoti. Tobula demokratija. Laisvių laisvė. Tiesiog rojus.

2019 m. birželio 17 d., pirmadienis

I’m doing everything deliberately (Open letter of Algirdas Paleckis No 3)


Though my family members, as I’ve heard, were requesting to halt my publications, I nevertheless ask them to continue. This is my court case and my business. At the same time, it’s an important matter for the society, as it must know, what’s actually going on here.

2019 m. birželio 15 d., šeštadienis

Lietuvoje pasirodė naujas antisisteminis laikraštis


Lietuvoje pasirodė pirmasis naujo laikraščio „Konservatorių Balsas“ numeris. Nuo šiol jis kas savaitę bus platinamas kartu su "Laisvu laikraščiu". Kaip teigiama, laikraštis „Konservatorių balsas“ kuriamas laisvų ir nepriklausomų konservatyvios minties internetinių informacijos platintojų pastangomis.

2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

Всё делаю, хорошо обдумав (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 3)


Хотя мои родственники, насколько я наслышан, просят приостановить мои публикации, я прошу их продолжать. Это моё судебное дело и моё личное дело, это так же и общественное дело, поскольку общество обязано знать, что здесь происходит.

2019 m. birželio 11 d., antradienis

Viską darau gerai apgalvojęs (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 3)


Nors mano giminės, kiek girdėjau, prašo pristabdyti mano publikacijas, tačiau aš prašau tęsti. Tai – mano byla ir mano reikalas, o taip pat – visuomenės reikalas, nes ji privalo žinoti, kas čia vyksta.

2019 m. birželio 8 d., šeštadienis

Rašytojai prašo palikti Vilniuje P. Cvirkos paminklą


Vilniaus savivaldybės politikams paskelbus planus demontuoti paminklą rašytojui Petrui Cvirkai(1909 - 1947), dabartiniai Lietuvos rašytojai prašo to nedaryti.

2019 m. birželio 5 d., trečiadienis

Who and how is fabricating the “spying” case? (Open letter of Algirdas Paleckis No 2)/Кто и как стряпает шпионское дело? (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 2)


I am forbidden from disclosing the “data” of the proceedings. However, my mouth is yet to be entirely shut. I can still say something./Мне запрещено оглашать детали „дела“. Но рот ещё не до конца закрыли. Кое-что ещё могу сказать.

2019 m. birželio 4 d., antradienis

Pirčiupių tragedijos 75-jų metinių minėjimas (Foto, video)


1944-jų metų birželio 3 d. dieną vokiškieji fašistai, keršydami už šalies išvadavimą nuo okupantų kovojusiems tarybiniams partizanams, gyvus sudegino 119 taikių civilių Pirčiupių kaimo gyventojų kartu su 27 sodybomis. Aukų tarpe būta ne vien moterų bei senelių, bet ir vaikų, net kūdikių. Pirmadieni , kaip ir kasmet, nemaža Lietuvos socialistų grupė atidavė pagarbą Pirčiupių tragedijos aukoms.

2019 m. birželio 1 d., šeštadienis

Kas ir kaip kurpia “šnipinėjimo bylą”? (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 2)/Кто и как стряпает шпионское дело? (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 2)


Mane dažnai kviesdavo į įvairius renginius užsienyje, įskaitant ir Rusiją, ir aš nesiruošiau leistis įbauginamas demokratinių fašistų, todėl laisvai važinėdavau/Меня часто приглашали на мероприятия за рубежом, в том числе и в России. И я не собирался пугаться демократических фашистов, поэтому свободно ездил.

2019 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis

Сдадимся ли демократическим фашистам? (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Литве и зарубежью)/Will we surrender to democratic fascists? (open letter of Algirdas Paleckis to Lithuania and the world)


Суть демократического фашизма — вовремя и максимально «демократически» избавиться от инакомыслящих/The essence of democratic fascism is the timely and subtly “democratic” elimination of dissenters.

2019 m. gegužės 28 d., antradienis

Ar pasiduosime demokratiniams fašistams? (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Lietuvai ir užsieniui)


Pirmus kelis mėnesius turėjau labai mažą, tačiau vis tiek viltį, kad prokuratūra išlaikė bent dalelytę sveiko proto. Kad ji, įvykdžiusi VSD nurodymą mane suimti, įsitikins įrodymų stoka ir bylą nutrauks. Tačiau prokuratūra sistemiškai toliau tipena ant VSD pavadžio, o šis – ant Grybauskaitės pavadžio.

2019 m. gegužės 27 d., pirmadienis

Naujo prezidento arkliukai


Tarptautinio finansinio kapitalo kandidatas G. Nausėda laimėjo Lietuvos prezidento rinkimus. 2019 m. gegužės 26 d. Respublikos Prezidento rinkimai (II turas), kaip skelbia VRK, pasibaigė tokiais išankstiniais rezultatais: G. Nausėda surinko 65, 86 % dalyvavusių rinkėjų balsų, I. Šimonytė – 32,86 %. Rinkimuose dalyvavo 53,44% rinkėjų.

2019 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis

Ideologinė diversija arba kaip buvo ir kas gavosi


Praėjo jau trys dešimtmečiai nuo tų lemtingų įvykių, kai Sąjūdis iškėlė Lietuvos atgimimo ir nepriklausomybės vėliavą. Dabartinis jaunimas sužino apie tuos laikus iš mokyklinių vadovėlių ir tėvų pasakojimų, iš knygų, interneto ar televizijos laidų. Tie gi žmonės, kurie buvo anuometinių įvykių dalyviais ir liudininkais, tikriausia dar atsimena, kaip viskas vyko, kaip buvo ruošiama ideologinė dirva būsimoms permainoms, nes viskas prasideda nuo permainų žmonių sąmonėje.

2019 m. gegužės 19 d., sekmadienis

Коммунистическая партия Италии будет учавствовать в выборах в Европарламент


Коммунистическая партия Греции в духе пролетарского интернационализма помогла Компартии Италии преодолеть буржуазные законодательные препятствия и принять участие в выборах в Европарламент 2019 года.

2019 m. gegužės 13 d., pirmadienis

Atėjo Landsbergis visiems laikams? (Apie 2019 m. prezidento rinkimų pirmojo etapo rezultatus)


Pasibaigė pirmasis 2019 m. Lietuvos prezidento rinkimų etapas. Jį laimėjo ir pateko į antrą rinkiminį turą I. Šimonytė ir G. Nausėda, kurie pagal išankstinius duomenis surinko atitinkamai 31,13 % ir 30,95 % dalyvavusių rinkimuose rinkėjų balsų. Abu jie yra stambaus tarptautinio kapitalo kandidatai ir jos remia Landsbergių klano vairuojama konservatorių partija bei jų statytinė baigiantį kadenciją prezidentė D. Grybauskaitė. Viena remiama atvirai, kitas – netiesiogiai.

2019 m. gegužės 11 d., šeštadienis

Pergalės diena Vilniuje- 2019 (Video, Foto)2019 metų gegužės 9-ąją į Antakalnio kapines Vilniuje plūdo gėlėmis nešini žmonės. Ceremoniale dalyvavo ir Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ delegacija, kuri padėjo gėlių vainiką kritusiems tarybiniams kariams. Jaunimas iškėlė jau tapusį tradiciniu plakatą su užrašu „Tegyvuoja pergalė prieš fašizmą“. Taip pat buvo surengta akcija „Nemirtingasis pulkas“, kuri vyko ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose.

2019 m. gegužės 8 d., trečiadienis

Su Pergalės diena! С днём Победы!


Nuoširdžiai sveikiname Didžiojo Tėvynės karo veteranus, jų šeimas, visus Lietuvos žmones Didžiosios Pergalės 74-ųjų metinių proga/ Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, их семьи, всех жителей Литвы по случаю 74ой годовщины Великой Победы.

2019 m. gegužės 6 d., pirmadienis

Искуственный интеллект должен помочь Китаю разобраться в идеях Маркса


Искусственный интеллект покажет, что Карл Маркс был прав. Такое мнение высказал профессор Университета Цинхуа Qinghua Фэн Сян Feng Xiang в ходе конференции по искусственному интеллекту в Пекине.

2019 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis

Dviračio išradinėjimas (Marksistų polemika su marksistais)


Jaunų Lietuvos marksistų tarpe įsiplieskė teorinė diskusija. Jos objektas – dabartinio socialinio gyvenimo realijos ir revoliucinės kovos perspektyvos mūsų šalyje ir pasaulyje. Kas yra dabartinis proletariatas? Kaip jis pasikeitęs? Pridėtinės vertės bei išnaudojimo specifika dabartinėmis sąlygomis, darbininkiškos „aristokratijos“ ir „aristokratiškos“ darbininkijos pobūdis, ekonominės ir politinės klasinės kovos santykis, laikraščio „Kova“ misija bei tikslai - maždaug toks konkrečių diskutuojamų problemų ratas.

2019 m. gegužės 1 d., trečiadienis

Всемирная федерация профсоюзов от имени своих 97 миллионов членов в 130 странах 5 континентов приветствует празднование Международного Дня трудящихся 2019 года лозунгом: «Богатство принадлежит тем, кто его производит!


Мы приветствуем работников во всем мире и их незаменимую роль в производстве всех товаров и услуг, необходимых для удовлетворения всех современных потребностей народов мира. Мы чтим историю мирового рабочего класса, великой борьбы рабочих в Чикаго в мае 1886 года, которые боролись и добились установления 8-часового рабочего дня, даже пожертвовав своей жизнью.

Su gegužės 1-ąją, su darbo žmonių švente!


Gerbiami Lietuvos gyventojai bei mūsų šalies svečiai!

Visuomeninis judėjimas “Socialistų partija” sveikina visus su tarptautine darbo žmonių solidarumo švente, su gegužės 1-ąją! Tarptautinės darbininkų dienos ištakos siekia dar 1886 metus. 1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija buvo priversta malšinti darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną.

2019 m. balandžio 28 d., sekmadienis

Gegužės 1-osios profesinė sąjunga – G1PS ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kviečia paminėti tarptautinę dirbančiųjų žmonių solidarumo dieną Vilniuje


Kol išrinktieji galvoja apie keliones į kosmosą, likusieji galvoja kaip išgyventi čia. Visame pasaulyje Gegužės 1-ąją minime tarptautinę dirbančių žmonių solidarumo dieną. Šią dieną žmonės vieningai pareiškia, kad darbuotojų teisės – mūsų gyvenimai, negali būti aukojami vardan pelno.

2019 m. balandžio 24 d., trečiadienis

2019 m. balandžio 22 d., pirmadienis

Lenino gimtadienis


Prieš 149 metus, 1870 m. balandžio 22 d. Rusijos imperijos gilumoje, Simbirske (dabar Uljanovskas), gimė Vladimiras Leninas (1870 - 1924).

2019 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Международная научно-практическая конференция/International Scientific Conference


Поражения социалистических\пролетарских революций первой четверти XX века в Европе – преждевременность революций или незрелость европейских обществ?/ The Defeat of Socialist / Proletarian Revolutions in Europe in of the First Quarter of the 20th century – prematurity of revolutions or immaturity of the European societies?

2019 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

Pasitikrink ar nesi rusų agentas? (Video)


Pasitikrinti, ar esi rusų agentas, gali pagal 1 taisyklę: 1. RUSAI PUOLA! O likusios 4: 2. Žiūrėti taisyklę nr.1. 3. žiūrėti taisyklę Nr.1. 4. Žiūrėti taisyklę Nr.1. 5. Žiūrėti taisyklę Nr.1. Jeigu sąžiningai vadovausiesi šiomis taisyklėmis – mes nugalėsim! Be to, kaip sakė Lietuvos demokratijos patriarchas, "kas galėtų paneigti, kad…"

2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis

Декларация о создании Ассоциации марксистов-обществоведов (АМО) на основе преобразованной Ассоциации марксистских объединений / Declaration on the establishment of the Association of Marxist Social Scientists (AMSS)


В первоочередные задачи АМО входит объединение существующих разрозненных исследовательских групп и отдельных исследователей, как работающих в университетах, научных академических институтах и других образовательных и исследовательских учреждениях в разных странах, так и не входящих в какие-либо официальные образовательные и исследовательские системы, а также координация взаимодействия между ними. / The main task of AMSS is to unite the existing separate research groups and certain researchers working at the universities, scientific academic institutes and other educational and research institutions in the different countries as well as those who are outside of any official educational and research systems and also to make coordination of interaction between them.

2019 m. balandžio 12 d., penktadienis

Kosmosas ir Lietuva ( Video)


Balandžio 12 - Tarptautinė Kosmonautikos diena. Diena, kai Tarybų Sąjungos pilietis, komunistas Jurijus Gagarinas 1961 metų balandžio 12 d. pirmą kartą žmonijos istorijoje pakilo į kosmosą. Tarybų Sąjingos sudėtyje tada buvo ir Lietuvos Tarybinė Socialistinė Respublika. Reiškiasi į kosmosą pakilo ir Tarybų Lietuvos atstovas. Šis J. Gagarino skrydis parodė socialistinio ekonominio modelio, tarybinės politinės sistemos akivaizdų pranašumą prieš kapitalizmo laisvosios rinkos ekonomiką bei veidmainišką buržuazinės demokratijos režimą.

2019 m. balandžio 10 d., trečiadienis

European Communist Initiative


There is only one thing to be said on its seventieth anniversary: NATO must be destroyed! / European Communist Initiative in Solidarity with peoples of former FRY on the occasion of 20th anniversary of NATO aggression against FRY

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis

„Nematomas“ proletaras ir kritika saviems


Kiek neįprastas tekstas ir formatas, nes įprasta savus tik girti, o svetimus peikti, bet tokia taktika veda tik į ideologinį aklumą bei garantuotą pralaimėjimą.

2019 m. balandžio 3 d., trečiadienis

О преобразовании АМО / Transformation of AMO


Замысел создания АМО заключался в объединении тех идейных и политических оппонентов режимов, возникших в России и других государствах, бывших республиках СССР, в бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы после контрреволюционных переворотов 1989-1991 гг., которые не отказались от своих убеждений, не опустили рук и не прекратили борьбы за воссоздание действительно обновленного, современного социализма./ The idea of establishment of AMO consisted in the integration of certain ideological and political opponents of the regimes that arose in Russia and other states, either former republics of the USSR or members of the former communist block of Central and Eastern Europe after the counter-revolutionary coups of 1989-1991. These were people who did not renege on their beliefs, did not lay down arms and did not stop the fight for the reconstruction of a really updated, modern socialism.

2019 m. balandžio 1 d., pirmadienis

R. Juknevičienė ir nacionalinis saugumas


Socialistų partija su nuoširdžia padėka stebi kaip viena įtakingiausiu dabartinio politinio „elito“ atstove, Seimo „dinozaurė“, ištikima Landsbergio „ginklanešė“, buvusi krašto apsaugos ministrė ir dabartinė NATO aktyvistė p. R. Juknevičiene su komjaunuoliška ugnele gina mūsų tėvynę nuo priešu ir vis primina rinkėjams apie jų ginybinę pareigą bei prigimtinę meilę konservatoriams.