2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienis

Socdemai ruošiasi gėjų paradui


Vakaro“ žinių“ žurnalistė Justina Gafurova tokia antrašte 2018m. birželio mėn. 29 d. atspusdino LSDP pirmininko Gintaro Paluckio ir keleto jo bendrų samprotavimus apie gėjų, lesbiečių ir transeksualų problemas ir LSDP požiūrį į tai. G. Paluckas teigia, kad partija remia (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų) bendruomene ir tai nėra proginis dalykas, tai partijos programinių nuostatų dalis.

2019 m. vasario 24 d., sekmadienis

SP pozicija dėl 2019 m. kovo 3. d savivadybių tarybų rinkimų


Socialistų partijos Valdyba , išklausius iš įvairių Lietuvos vietovių SP narių ir rėmėjų nuomones bei apsvarsčius rinkiminės kompanijos eigą ir dalyvaujančių juose politinių partijų ir visuomeninių komitetų nuostatas, nutarė:

2019 m. vasario 22 d., penktadienis

Laiškas iš Kėdainių


Gavome laišką iš Kėdainių „Nekaltų žmonių straipsnis nenusiplauna“. Laiške paneigiama oficialiosios Lietuvos propagandos versija, kad nuo pokario partizanų rankų žūdavo tik NKVD agentai, aršus komunistai bei visokio plauko „parsidavėliai“. Laiško autorius pateikia konkrečius faktus įrodančius, kad negalima kiekvieną, po karo vaikščiojusį miške žmogų su šautuvu laikyti rezistentu.

2019 m. vasario 19 d., antradienis

Nuteistas P. Masilionis


2019 m. vasario 18 d. įvyko baigiamasis Vilniaus apylinkės teismo pasėdis, kuriame baigta nagrinėti VSD užsakymu sukurpta žinomo publicisto ir leidėjo P. Masilionio byla. P. Masilionis buvo kaltinamas už tai, kad išvertė į lietuvių kalbą ir išleido G. Sapožnikovos knygą, „Išdavystės kaina“, kurioje, be kita ko, plėtojama 1991-jų sausio 13-osios tragedijos aplinkybių tema. Paskelbdamas šią knygą, Masilionis esą „šiurkščiai menkino sovietų agresiją“.

2019 m. vasario 17 d., sekmadienis

Вести из тюремной камеры


В публичное пространство просочились достоверные сведения об условиях содержания в Лукишской тюрьме г. Вильнюса известного оппозиционного левого политика Альгирдаса Палецкиса и о некоторых деталях его ареста осенью 2018 года.

2019 m. vasario 15 d., penktadienis

Žinios iš Lukiškių kalėjimo


Į viešumą prasiskverbė patikima infromacija apie Algirdo Paleckio kalėjimo sąlygas ir kai kurias jo sulaikymo aplinkybes.

2019 m. vasario 13 d., trečiadienis

Коммунистической партии Польши!/Communist Party of Poland!


Мы, социалисты Литвы, выражаем солидарность с вашей борьбой и поздравляем вас с этой хотя и локальной, но очень важной для всего коммунистического, социалистического и рабочего движения победой!
We, Socialists of Lithuania, are solidarity with your fight and congratulations on the important victory of all communists, socialists and labors movement.

2019 m. vasario 10 d., sekmadienis

2019 m. vasario 6 d., trečiadienis

Paisrodė pirmasis naujo marksistinio laikraščio mumeris


Grupė jaunų Lietuvos marksistų pradėjo leisti kairiosios minties laikraštį „Kova“. Pasirodė pirmasis „Kovos“ numeris.

2019 m. vasario 4 d., pirmadienis

Руки прочь от Венесуэлы!


2019 - 02- 02 в столице Дании, Копенгагене, у здания посольства США состоялся пикет под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы". Он был созван по инициативе десятка коммунистических и других левых партий, а также общественных организаций Дании. С осуждением попытки государственного переворота и свою солидарность с народом Венесуэлы выразили ораторы от левых сил и организации профсоюзной молодежи Дании.

2019 m. vasario 3 d., sekmadienis

Vokietijos marksistai paminėjo K. Libknechto ir R. Liuksemburg mirties metines (Video)


2019 m. sausio 13 d. Berlyne įvyko masinė įvairių marksistinių kairiųjų partijų ir grupių demonstracija. Demonstrantai protestavo prieš atgimstantį fašizmą, kapitalistinį išnaudojimą, imperializmą ir karą. Tai pat buvo paminėti iškilus Vokietijos komunistinio ir socialistinio judėjimo veikėjai Karlas Linknechtas ir Roza Luksemburg, kuriuios prieš 100 metų sausio 15 d. žiauriai nužudė biurgeriški reakcionieriai - nacizmo pirmtakai.