2019 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis

Сдадимся ли демократическим фашистам? (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Литве и зарубежью)/Will we surrender to democratic fascists? (open letter of Algirdas Paleckis to Lithuania and the world)


Суть демократического фашизма — вовремя и максимально «демократически» избавиться от инакомыслящих/The essence of democratic fascism is the timely and subtly “democratic” elimination of dissenters.

2019 m. gegužės 28 d., antradienis

Ar pasiduosime demokratiniams fašistams? (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Lietuvai ir užsieniui)


Pirmus kelis mėnesius turėjau labai mažą, tačiau vis tiek viltį, kad prokuratūra išlaikė bent dalelytę sveiko proto. Kad ji, įvykdžiusi VSD nurodymą mane suimti, įsitikins įrodymų stoka ir bylą nutrauks. Tačiau prokuratūra sistemiškai toliau tipena ant VSD pavadžio, o šis – ant Grybauskaitės pavadžio.

2019 m. gegužės 27 d., pirmadienis

Naujo prezidento arkliukai


Tarptautinio finansinio kapitalo kandidatas G. Nausėda laimėjo Lietuvos prezidento rinkimus. 2019 m. gegužės 26 d. Respublikos Prezidento rinkimai (II turas), kaip skelbia VRK, pasibaigė tokiais išankstiniais rezultatais: G. Nausėda surinko 65, 86 % dalyvavusių rinkėjų balsų, I. Šimonytė – 32,86 %. Rinkimuose dalyvavo 53,44% rinkėjų.

2019 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis

Ideologinė diversija arba kaip buvo ir kas gavosi


Praėjo jau trys dešimtmečiai nuo tų lemtingų įvykių, kai Sąjūdis iškėlė Lietuvos atgimimo ir nepriklausomybės vėliavą. Dabartinis jaunimas sužino apie tuos laikus iš mokyklinių vadovėlių ir tėvų pasakojimų, iš knygų, interneto ar televizijos laidų. Tie gi žmonės, kurie buvo anuometinių įvykių dalyviais ir liudininkais, tikriausia dar atsimena, kaip viskas vyko, kaip buvo ruošiama ideologinė dirva būsimoms permainoms, nes viskas prasideda nuo permainų žmonių sąmonėje.

2019 m. gegužės 19 d., sekmadienis

Коммунистическая партия Италии будет учавствовать в выборах в Европарламент


Коммунистическая партия Греции в духе пролетарского интернационализма помогла Компартии Италии преодолеть буржуазные законодательные препятствия и принять участие в выборах в Европарламент 2019 года.

2019 m. gegužės 13 d., pirmadienis

Atėjo Landsbergis visiems laikams? (Apie 2019 m. prezidento rinkimų pirmojo etapo rezultatus)


Pasibaigė pirmasis 2019 m. Lietuvos prezidento rinkimų etapas. Jį laimėjo ir pateko į antrą rinkiminį turą I. Šimonytė ir G. Nausėda, kurie pagal išankstinius duomenis surinko atitinkamai 31,13 % ir 30,95 % dalyvavusių rinkimuose rinkėjų balsų. Abu jie yra stambaus tarptautinio kapitalo kandidatai ir jos remia Landsbergių klano vairuojama konservatorių partija bei jų statytinė baigiantį kadenciją prezidentė D. Grybauskaitė. Viena remiama atvirai, kitas – netiesiogiai.

2019 m. gegužės 11 d., šeštadienis

Pergalės diena Vilniuje- 2019 (Video, Foto)2019 metų gegužės 9-ąją į Antakalnio kapines Vilniuje plūdo gėlėmis nešini žmonės. Ceremoniale dalyvavo ir Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ delegacija, kuri padėjo gėlių vainiką kritusiems tarybiniams kariams. Jaunimas iškėlė jau tapusį tradiciniu plakatą su užrašu „Tegyvuoja pergalė prieš fašizmą“. Taip pat buvo surengta akcija „Nemirtingasis pulkas“, kuri vyko ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose.

2019 m. gegužės 8 d., trečiadienis

Su Pergalės diena! С днём Победы!


Nuoširdžiai sveikiname Didžiojo Tėvynės karo veteranus, jų šeimas, visus Lietuvos žmones Didžiosios Pergalės 74-ųjų metinių proga/ Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, их семьи, всех жителей Литвы по случаю 74ой годовщины Великой Победы.

2019 m. gegužės 6 d., pirmadienis

Искуственный интеллект должен помочь Китаю разобраться в идеях Маркса


Искусственный интеллект покажет, что Карл Маркс был прав. Такое мнение высказал профессор Университета Цинхуа Qinghua Фэн Сян Feng Xiang в ходе конференции по искусственному интеллекту в Пекине.

2019 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis

Dviračio išradinėjimas (Marksistų polemika su marksistais)


Jaunų Lietuvos marksistų tarpe įsiplieskė teorinė diskusija. Jos objektas – dabartinio socialinio gyvenimo realijos ir revoliucinės kovos perspektyvos mūsų šalyje ir pasaulyje. Kas yra dabartinis proletariatas? Kaip jis pasikeitęs? Pridėtinės vertės bei išnaudojimo specifika dabartinėmis sąlygomis, darbininkiškos „aristokratijos“ ir „aristokratiškos“ darbininkijos pobūdis, ekonominės ir politinės klasinės kovos santykis, laikraščio „Kova“ misija bei tikslai - maždaug toks konkrečių diskutuojamų problemų ratas.

2019 m. gegužės 1 d., trečiadienis

Всемирная федерация профсоюзов от имени своих 97 миллионов членов в 130 странах 5 континентов приветствует празднование Международного Дня трудящихся 2019 года лозунгом: «Богатство принадлежит тем, кто его производит!


Мы приветствуем работников во всем мире и их незаменимую роль в производстве всех товаров и услуг, необходимых для удовлетворения всех современных потребностей народов мира. Мы чтим историю мирового рабочего класса, великой борьбы рабочих в Чикаго в мае 1886 года, которые боролись и добились установления 8-часового рабочего дня, даже пожертвовав своей жизнью.

Su gegužės 1-ąją, su darbo žmonių švente!


Gerbiami Lietuvos gyventojai bei mūsų šalies svečiai!

Visuomeninis judėjimas “Socialistų partija” sveikina visus su tarptautine darbo žmonių solidarumo švente, su gegužės 1-ąją! Tarptautinės darbininkų dienos ištakos siekia dar 1886 metus. 1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija buvo priversta malšinti darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną.