2019 m. birželio 29 d., šeštadienis

Represinių organų metodas – įkaitų paėmimas (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 4)


Spaudoje rašyta, kad antrasis įtariamasis taip vadinamoje „šnipinėjimo“ byloje – verslininkas Deimantas Bertauskas – jau paleistas į laisvę. O juk byla ta pati, įtarimai tie patys. Peršasi išvada, kad D. Bertauskas galimai palūžo ir ėmė kolabruoti su organais. Jis „atidirbo“, matyt, ir jie paleido šį molį namo, prieš tai sulipdę iš jo, ką reikia. O gal jis nuo pat pradžių tebuvo saugumiečių įrankis?

2019 m. birželio 26 d., trečiadienis

Итоговое Заявление участников Международной научно-парктической конференции, посвящённой 100-летию Коммунистического Интернационала/Final Declaration of the participants of international conference «100-years to the Communist International and tasks of the Communist movement today»


Наши партии подтверждают, что Интернационализм не просто присущ марксизму, как всякой настоящей науке, интернационализм является главным необходимым условием и средством достижения целей коммунистов. Об этом однозначно и прямо сказано в Манифесте Коммунистической партии: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»/Our parties confirm, that internationalism is not only immanent to Marxism as to any real science, – internationalism is the main precondition and means of the Communist goal to be achieved. It is unambiguously and directly stated in the Communist Manifesto: “Proletarians of all countries, unite!”

2019 m. birželio 23 d., sekmadienis

Socialistai paminėjo atminties ir gedulo dieną (foto)


Birželio 22 d. - tragiška visai buvusiai tarybinei liaudžiai data. Prieš 78 metus būtent šią dieną prasidėjo Didysis Tevynės karas. Daug aukų pareikalavo jis. Tarybų Lietuvos liaudis kartu su kitomis TSRS tautomis irgi dalyvavo šieme žūtbūtiniame kare su žiauriausiu žmonijos priešu – vokiškuoju fašizmu.

2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

Tobula demokratija


Tobula demokratija pagal Lietuvos valdžią ir jai pa-valdžią "žinia"sklaidą: net jei valdžia nustekena šalį ekonomiškai taip, kad dauguma sunkiai įstengia čia išgyventi, lieka tobula išeitis - laisvė emigruoti. Tobula demokratija. Laisvių laisvė. Tiesiog rojus.

2019 m. birželio 17 d., pirmadienis

I’m doing everything deliberately (Open letter of Algirdas Paleckis No 3)


Though my family members, as I’ve heard, were requesting to halt my publications, I nevertheless ask them to continue. This is my court case and my business. At the same time, it’s an important matter for the society, as it must know, what’s actually going on here.

2019 m. birželio 15 d., šeštadienis

Lietuvoje pasirodė naujas antisisteminis laikraštis


Lietuvoje pasirodė pirmasis naujo laikraščio „Konservatorių Balsas“ numeris. Nuo šiol jis kas savaitę bus platinamas kartu su "Laisvu laikraščiu". Kaip teigiama, laikraštis „Konservatorių balsas“ kuriamas laisvų ir nepriklausomų konservatyvios minties internetinių informacijos platintojų pastangomis.

2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

Всё делаю, хорошо обдумав (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 3)


Хотя мои родственники, насколько я наслышан, просят приостановить мои публикации, я прошу их продолжать. Это моё судебное дело и моё личное дело, это так же и общественное дело, поскольку общество обязано знать, что здесь происходит.

2019 m. birželio 11 d., antradienis

Viską darau gerai apgalvojęs (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 3)


Nors mano giminės, kiek girdėjau, prašo pristabdyti mano publikacijas, tačiau aš prašau tęsti. Tai – mano byla ir mano reikalas, o taip pat – visuomenės reikalas, nes ji privalo žinoti, kas čia vyksta.

2019 m. birželio 8 d., šeštadienis

Rašytojai prašo palikti Vilniuje P. Cvirkos paminklą


Vilniaus savivaldybės politikams paskelbus planus demontuoti paminklą rašytojui Petrui Cvirkai(1909 - 1947), dabartiniai Lietuvos rašytojai prašo to nedaryti.

2019 m. birželio 5 d., trečiadienis

Who and how is fabricating the “spying” case? (Open letter of Algirdas Paleckis No 2)/Кто и как стряпает шпионское дело? (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 2)


I am forbidden from disclosing the “data” of the proceedings. However, my mouth is yet to be entirely shut. I can still say something./Мне запрещено оглашать детали „дела“. Но рот ещё не до конца закрыли. Кое-что ещё могу сказать.

2019 m. birželio 4 d., antradienis

Pirčiupių tragedijos 75-jų metinių minėjimas (Foto, video)


1944-jų metų birželio 3 d. dieną vokiškieji fašistai, keršydami už šalies išvadavimą nuo okupantų kovojusiems tarybiniams partizanams, gyvus sudegino 119 taikių civilių Pirčiupių kaimo gyventojų kartu su 27 sodybomis. Aukų tarpe būta ne vien moterų bei senelių, bet ir vaikų, net kūdikių. Pirmadieni , kaip ir kasmet, nemaža Lietuvos socialistų grupė atidavė pagarbą Pirčiupių tragedijos aukoms.

2019 m. birželio 1 d., šeštadienis

Kas ir kaip kurpia “šnipinėjimo bylą”? (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 2)/Кто и как стряпает шпионское дело? (Открытое письмо Альгирдаса Палецкиса Nr. 2)


Mane dažnai kviesdavo į įvairius renginius užsienyje, įskaitant ir Rusiją, ir aš nesiruošiau leistis įbauginamas demokratinių fašistų, todėl laisvai važinėdavau/Меня часто приглашали на мероприятия за рубежом, в том числе и в России. И я не собирался пугаться демократических фашистов, поэтому свободно ездил.