2019 m. birželio 23 d., sekmadienis

Socialistai paminėjo atminties ir gedulo dieną (foto)


Birželio 22 d. - tragiška visai buvusiai tarybinei liaudžiai data. Prieš 78 metus būtent šią dieną prasidėjo Didysis Tevynės karas. Daug aukų pareikalavo jis. Tarybų Lietuvos liaudis kartu su kitomis TSRS tautomis irgi dalyvavo šieme žūtbūtiniame kare su žiauriausiu žmonijos priešu – vokiškuoju fašizmu.

Lietuvos socialistų delegacija paminėjo šią tragišką datą Jurbarko rajone. Birželio 21 dieną atvykę prie Dubysos socialistai pernakvojo palapinėse ant jos kranto ir birželio 22 dieną 4 val. ryto (kaip tik šiuo laiku ir prasidejo prieš 78 metus pirmieji Tarybų Sąjungos teritorijos bombordavimai) nuvyko prie atmintinio akmens 125-ai Raudonosios Armijos šaulių divizijai, kurios dauguma kareivių žuvo pirmuose mūšiuose jau antrą - birželio 23 - karo dieną.

Atmintinis akmuo netoli Eržvilko pastatytas dar tarybiniais laikais. Būtent nuo šių vietų (Raseiniai - Eržvilkas) ir prasidėjo vokiškoji mūsų krašto okupacija. Atmintiną vietą socialistai sutvarkė, pagerbė žuvusius karius, uždegė atminties žvakes, padėjo gėles. Grižtant į Vilnių buvo taip pat aplankytos ir Tarybinių karių kapinės prie Raudonės pilies šalia Kauno.

Kelionės pokalbiuose aptarti aktualūs Lietuvos klausimai, akcentuota būtinybė ginti istorinę tiesą ir kovoti su istorijos falsifikavimais.

SP Infocentras




P.S. Didžioji 1984 metais Lietuvos kino studijoje sukurto kinofilmo „Отряд“ (Būrys) siužeto dalis kaip tik vyksta vokiečių okupuotoje Lietuvoje. Filmo režiserius A. Simonovas, operatorius J. Gricius.