2019 m. birželio 11 d., antradienis

Viską darau gerai apgalvojęs (Atviras Algirdo Paleckio laiškas Nr. 3)


Nors mano giminės, kiek girdėjau, prašo pristabdyti mano publikacijas, tačiau aš prašau tęsti. Tai – mano byla ir mano reikalas, o taip pat – visuomenės reikalas, nes ji privalo žinoti, kas čia vyksta.

Beje, tokių publikacijų ir bijo demofašistai, tą labai aiškiai pajutau. O teisės ir įstatymų – visai nebijo.

Tuo labiau reikia tęsti, nes iš jų visada gali sulaukti draudimo man rašyti laiškus – tad kol yra proga, visada reikia ja naudotis.

Viską darau gerai apgalvojęs. Ir mano nuotaika, ir savijauta yra gera. Depresija būtų, jeigu nerašyčiau.

Šį kart – eilėraštukas.

***
Imperijos vasalams

Amerikos liokajai
Seimely susispietę
Vis žvilgčioja per petį -
Ar dėdė Semas mato?

Ar žino senas Dėdė,
Kokie drąsuoliai esam?
Mes rusų mešką bandom
Išbudinti iš miego!

Tačiau jei ją prikelsit -
Išleisit staigiai kvapą.
Kas gyvastį išsaugos,
Tas sprukęs pasislėps.

Amerikos erelis
Neskris čionai atakos.
Ir ką vištelė šioji
Meškutei padarys?

Algirdas Paleckis, gegužė, Vilnius

Lukiškių kalėjimas