2019 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis

The prosecution’s last hope – a secret trial (Algirdas’ Paleckis’ open letter from prison No. 5)


These days I’ve received a considerable amount of libel on behalf of the prosecution. Hitherto I have never knew a name, such as N. Filipčenko who’s been convicted of spying for Russia. However, it “appears” that I’m somehow “connected” to him. The claim is utterly fake. I truly don’t envy the prosecutor Vilma Vidugienė, who will have to “prove” that what is black.

2019 m. rugpjūčio 23 d., penktadienis

Ideologinė diversija arba kaip buvo ir kas gavosi


Praėjo jau trys dešimtmečiai nuo tų lemtingų įvykių, kai Sąjūdis iškėlė Lietuvos atgimimo ir nepriklausomybės vėliavą. Dabartinis jaunimas sužino apie tuos laikus iš mokyklinių vadovėlių ir tėvų pasakojimų, iš knygų, interneto ar televizijos laidų. Tie gi žmonės, kurie buvo anuometinių įvykių dalyviais ir liudininkais, tikriausia dar atsimena, kaip viskas vyko, kaip buvo ruošiama ideologinė dirva būsimoms permainoms, nes viskas prasideda nuo permainų žmonių sąmonėje.

2019 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis

Посадить могут кого угодно и за что угодно (Альгирдас Палецкис: открытое письмо из тюрьмы Nr. 6)


За последнее время обжаловал несколько запретов прокуратуры. Удалось – отныне будет некоторое облегчение режима моего содержания: 1 раз в месяц 3 - 4 представителя моей семьи смогут со мной в течении 3-х часов общаться в помещении за столиком. Хотя это и очень мало, но всё таки какой-то прогресс.

2019 m. rugpjūčio 19 d., pirmadienis

Pasodinti galima bet ką už bet ką. (Atviras Algirdo Paleckio laiškas iš kalėjimo Nr. 6)


Per pastarąjį laikotarpį apskundžiau kelis prokurorės draudimus. Pavyko - nuo šiol šioks toks palengvėjimas bus: 1 kartą per mėnesį 1-3 mano šeimos nariai galės iki 3 valandų bendrauti su manimi patalpoje prie staliuko. Nors tai labai mažai, bet kažkokia pažanga. Atrodo, leis ir skambučius jiems, bet laukiu patikslinimo. Na ir giminaičiai galės ateiti pabendrauti su manimi per stiklą, per ragelį kalbant – šitas, atrodo, variantas įmanomas beveik kasdien. Matyt, paveikė ir pagausėją straipsniai spaudoje, peticijos į prokuratūrą, judesiai ES.

2019 m. rugpjūčio 13 d., antradienis

Kaip vertinti tarybinius veikėjus?


Pakalbėsiu labai nepopuliariai ir "nepatriotiškai" (dabartinės valstybinės ideologijos prasme), bet vis dėl to, negaliu tylėti... Dabar įprasta sovietmečio partinių veikėjų ir sovietinės administracijos darbuotojų sluoksnį vertinti absoliučiai negatyviai kaip okupacinio režimo tarnų sluoksnį, kaip išdavikus.

2019 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis

Naujas Algirdo Paleckio įkalinimo adresas/Новый адрес заключения Альгирдаса Палецкиса


Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Algirdo Paleckio prašymą sušvelninti jam kardomąją priemonę. Jis lieka kalėjime iki 2019 m. spalio 26 d. Po to vėl bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės eilinio pratęsimo/ Аппеляционный Суд Литвы отказал заключёному Альгирдасу Палецкису в удовлетворении его просьбы о смягчении меры пресечения и оставил в силе его тюремное заключение до 26 октября 2019 года. По истечении этого срока опять будет решаться вопрос об очередном его продлении.

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis

Третья власть на службе первой

Смена политической власти в Литве сопровождается новыми сенсациями, свидетельствующими о системном кризисе третьей власти в республике. Возбуждено дело о масштабной коррупции в судах всех уровней. Различные подозрения предъявлены 48 лицам. Рассматривается более 100 возможных преступных деяний. В прессу утекает информация, что за различные благоприятные судебные решения выплачивались взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 000 евро. По данным, собранным в ходе досудебного расследования, сумма оговоренных взяток может достигать 400 000 евро.

2019 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienis

Последняя надежда прокуроров – закрытый суд (Альгирдас Палецкис: открытое письмо из тюрьмы Nr. 5)


На днях получил новую дозу клеветы со стороны прокуратуры. До сих пор я даже не знал такой фамилии – Н. Филипченко – а между тем, оказывается, я с этим, ранее осуждённым за шпионаж в пользу России, человеком „был связан“. Это самый настоящий фейк.

2019 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis

Kauno išvadavimas


Kauną, nuo pirmųjų Antrojo pasaulinio karo dienų okupuotą fašistų, 1944 metų rugpjūčio 1 dieną išlaisvino Raudonoji armija. Nacių ir jų bendrininkų — lietuvių nacionalistų — rankomis buvo nužudyti 230 tūkst. tarybinių karo belaisvių ir dešimtys tūkstančių civilių iš kitų TSRS respublikų.