KAIP ĮSTOTI Į SPSocialistų partija (Visuomeninis judėjimas)PRAŠYMAS-ANKETA

Prašau priimti mane į SP. Su programinemis gairėmis ir įstatais esu susipažinęs (-usi), įsipareigoju jų laikytis ir vykdyti.Pateikiu šiuos duomenis:Vardas,pavardė.....................................................................................Pilietybė...................................asmens kodas......................................Tautybė.......................................……………………………………………Gyvenamoji vieta (adresas)............................................…………

Tel....................E-mail.................................................................Specialybė/Profesija .............................................................................................................


Ar priklausote kokioms nors politinėms partijoms (taip/ne)............................................................
Teistumas(yra/nėra) .............................................................................................................


Data .......................... Parašas ......................................Nukopijuoti, užpildyti ir išsiusti el. paštu:  


sp.org2018@gmail.com