2019 m. rugpjūčio 13 d., antradienis

Kaip vertinti tarybinius veikėjus?


Pakalbėsiu labai nepopuliariai ir "nepatriotiškai" (dabartinės valstybinės ideologijos prasme), bet vis dėl to, negaliu tylėti... Dabar įprasta sovietmečio partinių veikėjų ir sovietinės administracijos darbuotojų sluoksnį vertinti absoliučiai negatyviai kaip okupacinio režimo tarnų sluoksnį, kaip išdavikus.

2019 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis

Naujas Algirdo Paleckio įkalinimo adresas/Новый адрес заключения Альгирдаса Палецкиса


Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Algirdo Paleckio prašymą sušvelninti jam kardomąją priemonę. Jis lieka kalėjime iki 2019 m. spalio 26 d. Po to vėl bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės eilinio pratęsimo/ Аппеляционный Суд Литвы отказал заключёному Альгирдасу Палецкису в удовлетворении его просьбы о смягчении меры пресечения и оставил в силе его тюремное заключение до 26 октября 2019 года. По истечении этого срока опять будет решаться вопрос об очередном его продлении.

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis

Третья власть на службе первой

Смена политической власти в Литве сопровождается новыми сенсациями, свидетельствующими о системном кризисе третьей власти в республике. Возбуждено дело о масштабной коррупции в судах всех уровней. Различные подозрения предъявлены 48 лицам. Рассматривается более 100 возможных преступных деяний. В прессу утекает информация, что за различные благоприятные судебные решения выплачивались взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 000 евро. По данным, собранным в ходе досудебного расследования, сумма оговоренных взяток может достигать 400 000 евро.

2019 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienis

Последняя надежда прокуроров – закрытый суд (Альгирдас Палецкис: открытое письмо из тюрьмы Nr. 5)


На днях получил новую дозу клеветы со стороны прокуратуры. До сих пор я даже не знал такой фамилии – Н. Филипченко – а между тем, оказывается, я с этим, ранее осуждённым за шпионаж в пользу России, человеком „был связан“. Это самый настоящий фейк.

2019 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis

Kauno išvadavimas


Kauną, nuo pirmųjų Antrojo pasaulinio karo dienų okupuotą fašistų, 1944 metų rugpjūčio 1 dieną išlaisvino Raudonoji armija. Nacių ir jų bendrininkų — lietuvių nacionalistų — rankomis buvo nužudyti 230 tūkst. tarybinių karo belaisvių ir dešimtys tūkstančių civilių iš kitų TSRS respublikų.